Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း 7 လမ်းယဝ်ႉ

Must read

ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်ႁႅင်း သမ်ႉလႆႈႁပ်ႉတိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ လႆႈယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ထႅင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းၸႂ်ႉပႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း မီး 149 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 267 ၵေႃႉ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် – ၼႂ်း 7 ၸႄႈမိူင်းလႄႈ 5 တိူင်း တီႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းဢဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၼမ်လိူဝ်သုတ်း ပဵၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတၢႆ 35 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 76 ၵေႃႉ ။ ထိ 2 ပဵၼ်တိူင်းၸေႈၵႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 37 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 55 ၵေႃႉ၊လႄႈ မိူင်းတႆးပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ်သုတ်းထိ 3 ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢႆယွၼ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 27 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 36 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 2021 ထိုင် 2024 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊသဵင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1429 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2641 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတူၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈလႄႈၶိူင်ႈမိၼ်ၵျႅတ်ႊၾၢႆႊတိူဝ်ႊၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းၵွႆ 7 လမ်း ယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

7 လမ်းၼႆႉ – ၽွင်းပီ 2021 လိူၼ်မေႊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းတူၵ်းသႅၼ်း Mi-35 တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လမ်းၼိုင်ႈ၊ ၽွင်းပီ 2023 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ သမ်ႉ သိုၵ်း PDF ဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယိုဝ်းသႅၼ်း Mi 17 တူၵ်းလမ်းၼိုင်ႈ၊ 2023 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင်ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅတ်ႊၾၢႆႊတိူဝ်ႊ သႅၼ်ႊ K-8 တူၵ်းတၢင်းၸႄႈဝဵင်းပေႃႇလၶႄး မိူင်းယၢင်းလႅင်လမ်းၼိုင်ႈ၊ 2023 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် သႅၼ်း K-8 တူၵ်းထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ၊ ပီ 2024 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီး သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သႅၼ်း MI-17 တူၵ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းၶၢင် လမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သႅၼ်း ၵျႅတ်ႊ FTC 2000G တူၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလမ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ KNLA-PDF ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သႅၼ်း Surocopter AS 365 Dauphin တူၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ – ၸုမ်းဢၼ်ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ထတ်းသၢင်ဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီယွင်ႈဢၢမ်းတႄႉတႄႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢေႇ ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ယိုဝ်းတူၵ်းၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၸိုင် ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆတႄႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း