Sunday, April 14, 2024

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 3 လင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 3 လင် တႃႇလင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 27/12/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း လုင်းၸဵင်ႇၵျေႃႇ – ပႃႈ ၶမ်း ထုၵ်ႇ ၾႆးမႆႈမူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းလုင်းဢႃႇလေႃးၵ – ပႃႈၸိင်ႇဢူႉလႄႈ လုင်းပၢၼ်းၸိင်ႇ – ပႃႈပွႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၶဝ် ယိုဝ်းၵႂႃႇဢမ်ႇထိုင် တီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်သေ ၸင်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလုင်းၸဵင်ႇၵျေႃႇ – ပႃႈၶမ်း မႆႈတင်းလင် ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆး ဢွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃး ႁိူၼ်းလုင်းဢႃႇလေႃးၵ – ပႃႈၸိင်ႇဢူး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းလူႉ ၵွႆ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ၼၢင်းဢေးထူၺ်း ဢႃယု 22 ပီ လႆႈၸဵပ်းၸွမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ ၼႅတ်ႈဢဝ်သႂ်ႇၵႃး သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်းမႄးယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈၸွမ်းတၢင်း။

ၼၢင်းဢေးထူၺ်း ႁွႆးယဵပ်ႉ တီႈၼႃႈဢူၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁွႆးယဵပ်ႇၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်းလႄႈ ၶႅၼ် ၼၢင်းဢေးထူၺ်း ဢႃယု 22 ပီ

“ၶဝ်မႃးၵႃး 2 လမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉၺႃး တီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ ၼႅတ်ႈဢဝ်မႃး။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၵႃးၶဝ်မႃးႁွတ်ႈထိုင် တီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ 502 တီႈလွႆၸဝ်ႈၶုၼ်ၼႆႉ တႃႇလမ်းတင်းၼႃႈတႄႉ ပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းလမ်း တင်းလင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁႄႉၵိုတ်းသင်သေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းဢေးထူၺ်း တီႈၶႅၼ်မၼ်းၼၢင်း ပွင်ႇၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိၵ်ႈၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းၼၢင်းသေ လႆႈယဵပ်ႉထႅင်ႈလၢႆ ႁွႆး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းဢေးထူၺ်း ဢႃယု 22 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း လုင်းဢႃႇလေႃးၵလႄႈ ပႃႈၸိင်ႇဢူး မၼ်းၼၢင်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ဢႃယု 1 ၶူပ်ႇပၢႆ 3 လိူၼ်။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ။ ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸဵင်ႇၵျေႃႇလႄႈ ပႃႈၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း