Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႇသျႄႊလေႃႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း တေႃႇထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႃႇသျႄႊလေႃႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႇသျႄႊလေႃႊ ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်းသၵ်ႉလႄႈဝႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၼႆႉမႃး။ သင်ၶဝ်ဢွၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢေႃႈ တေယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ထိုင်မႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တီႈလွႆၸဝ်ႈၶုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸီးပိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႉၶႅၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸွမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဢေႊသျိုဝ်ႊဝေႃႊ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁိမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း မိူင်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း