Thursday, May 30, 2024

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉ ႞  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆၸဝ်ႈ ၶုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇ လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းဢေႃႈ တီႈလွႆၸဝ်ႈၶုၼ် တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းငေႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇၶႃႈ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႅၵ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆထင် တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 40 ပီ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၶႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးပုလႄႈ မိူင်းတင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းတူင်ႈၼႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ သိုင်ႇၾႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈ/ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် ယင်းပႆႇယဵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ 501 – 502 သေ ယိုဝ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း