Monday, May 20, 2024

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈမိူင်းယႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

Must read

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼိုင်ႈႁၢၼ်ႉလႂ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ် 100 သႅၼ်ပျႃး။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပူၵ်ႉၼႃႈတႃ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆၵေႃႉသေ ဢႅဝ်ႇပၼ် လိၵ်ႈၸူး တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19 ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႆသေ ၼႂ်းထူင်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈဝႆႉလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမႃးပၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းသေ မႃးၸွမ်းၵၼ် လၢႆၵေႃႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃသေ မႃးပၼ်လိၵ်ႈ တီႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ (ကုန်စုံဆိုင်) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19 ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈ ဢူၼ်းပၼ်ၶဝ် တၢင်းၼႂ်း K-pay ။ ၼိုင်ႈႁၢၼ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈဢူၼ်းပၼ် 100 သႅၼ်ပျႃး။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ဢူၼ်းပၼ်ၽွင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈမီး ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉၸႅင်ႈလႅင်း ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉတႄႉ မၢင်ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်သေ ဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႈမီး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးပၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆလွၵ်ႈငိုတ်ႈပႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶဝ် ထိုင် သၢႆၸႂ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။

“ၸူဝ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးပၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း လွင်ႈၼၼ်ႉသေမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ သင်ဢမ်ႇပၼ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၼႆ တေဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ပွႆႇသႂ်ႇ ၼႆသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵူဝ်ႁႄသေ ႁိပ်ႈဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်းၶဝ် ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မႃးၵဵပ်း တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ယႃႉသေႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ႁိမ်းဝတ်ႉဢွင်ႇၸေႇတီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်ယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လင်ၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 60,000 မိုၼ်ႇပျႃး။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ႁႂ်ႈ ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးလိူင်ႇၼမ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်မႃးလႆႈသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း