Thursday, May 30, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵိူတ်ႇပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးယိင်းလေႃးၵၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်မီးၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးတင်းယိင်း တင်းသွင်ဢၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။

ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 1 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢင်ႉရူတ်ႉ။ ဝၢႆးသေမီးလုၵ်ႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လႄႈလႆႈပႂ်ႉလုမ်းလႃး။ ၵိူတ်ႇမႃး ၶိူင်ႈၽူႈယိင်းၵေႃႈပႃး ၶိူင်ႈၽူႈၸၢႆးၵေႃႈမီး။ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ မီးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလီ၊ ဢွၵ်းဢေႃဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတဵမ်ၵွၵ်းႁူဝ် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပႆလႆႈ ။ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွတ်ႇမၢၼ်ႇ၊ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ လူမ်းငၢၼ်း ၵေႃႈမီး  ” – ဝႃႈၼႆ။

 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃတီႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ ၸၢႆးယိမ် ၼၢင်းလိုၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ၊ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။  ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ လႆႈ 5 ပီ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပွႆႇၸၢင်ႈပႅတ်ႈၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၼ်လုၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမၼ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈဝၼ်း 4 ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ ။  ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉၵိၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ။ ဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈ လူဝ်တေႃႇဢႃယု ။တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၸႂ်ႉသွႆၵေႃႈလူဝ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းတေႃႉတႄႉပေႃးၵိၼ်ၸႂ်ႉလႆႈဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ႁူႉယူႇထုၵ်ႇလႆႈယူတ်းယႃပၼ်လီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းလူပၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႄႈလုၵ်ႈသေၵမ်း၊   ၸွႆႈသင်လႆႈၵေႃႈ ၸူမ်းႁပ်ႉ ၶွပ်ႈၸႂ်။ ၵႃႈၼမ်ႉၼူမ်း ၊ၵႃႈလဵင်ႉလူလုမ်းလႃး ၊ ၽႃႈဢွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၶိူင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈ ၊ ပေႃးထွၼ်ၶိူင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ တၢႆလၢႆးလဵဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈသင် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်လႄႈသင်ၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈမၢႆၾူၼ်း – 0946612654 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း