Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် 45 သူႇ

Must read

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇလူင်မိူင်းၵိုင် တႃႇ 45 သူႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးတၢင်ႇ ထီးထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင် 45 သူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းထၢတ်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈလုင်း တၢၼ်းၶိၼ်ႇတင်း လုင်းသၢင်ႇလူႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်သေ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ႁဝ်း မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်။ ၼႂ်းဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင်ၼၼ်ႉ မီးၵွင်းမူး သူႇလဵၵ်ႉ ႁိမ်း 200 သူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 92 သူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မႄးၵုမ်း/ တၢင်ႇထီး ၵႂႃႇ 45 သူႇ။ သူႇၸိူဝ်းလူဝ်ႇမႄးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ် ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵိုၵ်းၸပ်း လိူၼ်သီႇမူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈပွႆးၽြႃးၽီပၢင်း။ မူၺ်တေႃႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်မူၺ်တေႃႇထၢတ်ႈၸႅတ်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽီၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း။ ဢိင်ဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼႄသေလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးထၢတ်ႈၽြႃးဢလွင်းၵႂၢင်ၶမ်း ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်မႃး ပၢၼ် သိုပ်ႇပၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း