Thursday, May 23, 2024

မိူင်းလႃး (NDAA) သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမိူဝ်းသူႇၸႂ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး။

ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ သူႇၸႂ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – ၽူႈၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ/ ႁူဝ်ၼႃႈ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း တင်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ – 4 (NDAA) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈမိူဝ်းဝႆႈသႃ သူႇၸႂ်းလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ႁူင်းယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈ ထႆးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸမ်ၸႂ် မိုတ်ႈၵိုဝ်း တၢင်းပွတ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၸၢႆး လိုၼ်း ဢိူင်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ မိူဝ်းဝႆႈသႃ လူ လွမ်ၸွမ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ထႅင်ႈသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။

ၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉ တေၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 ၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သုင်းမႅၼ်ႈၺႃးႁဵပ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/7/2023 လႆႈလုၵ်ႉဢဝ်တီႈၼၼ်ႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈလဵဝ်။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း