Saturday, May 18, 2024

PDF တူင်ႈပဵင်း ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   

Must read

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းတူင်ႈပဵင်း ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

PDF မၼ်းတလေး
PDF မၼ်းတလေး

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF မၼ်းတလေး(ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) တင်း ၸႄႈၵႅင်း ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ပၢင်ႁူႈ(ပၢင်ဢူး)၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 400 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ PDF မၼ်းတလေး တင်း ၸႄႈၵႅင်း မႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵၼ်။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် မႃးထိုင်ၾၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – သီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ။ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၽႅဝ်တီႈဢုမ်မူႉယဝ်ႉ။ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢၼ်ၶဝ် ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းပႆႇႁတ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းတတ်းယၢပ်ႇ၊ မႆႈၸႂ်တႃႇလဵင်ႉလူၼႃႈႁိူၼ်း တႃႇပီတေမႃးပီၼႃႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်းတင်း PDF တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းတေႃႉသၢင်ႇ၊ မိူင်းၵုင်းလႄႈ မိူင်းငေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပေႃးၶဝ်ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်းတင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းတေတႅၵ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်းထွႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ် ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉ PDF တၢင်းတူင်ႈပဵင်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၶဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း TNLA, PDF ဢဵၼ်ႁႅင်း 600 ပၢႆ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း တူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,568 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 24 လင်၊ သူၼ်ဢွႆႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 460 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း