Sunday, June 16, 2024

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:40 မူင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈၸေႊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈ ၸေႊ တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇယိုဝ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈသူပ်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တီႈႁူဝ်မႃႇ ၶႅၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တီႈပဵမ်ႉမၼ်းၸၢႆး ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလူႉတၢႆၵမ်းလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈၸေႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉဝႃႈ ဢူးၵူဝ်ႇလေး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸႃတိ တႃႈၵုင်ႈ မႃးတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်းၸၢဝ်းၶၢင် ယူႇပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်းၼႆႉ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃးသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၶၢႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈ ၸေႊၼႆႉ။

“မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵွင်းၶႃးမႃး ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈၸေႊသေ တူင်ႉ ၼိုင်မႃး။ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉ မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉၼႆႉ။ ၵူၼ်းတီႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးယိုဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင် တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း (မင်းထိပ်ခေါင်) တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈၼႆႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉ မိုဝ်းၽႂ် မႃးယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈ တႃႈ ရူတ်ႉၵႃး (သိန်းသန်းချီကားကွင်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း