Tuesday, October 3, 2023

ၸၢႆးၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ႁၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈလႆႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း  

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ႁၢႆလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ။

တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၼုမ်ႇၸၢႆး သႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ တေၵႂႃႇဢဝ်ငိုၼ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေ ႁၢႆၵႂႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃႇ ဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၶဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇယွၼ်းငိုၼ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေ မႃးယိမ် ၵႃးၶႃႈၵႂႃႇဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထိုင်ၼၼ်ႉတႄႉ သိုပ်ႇၾူၼ်းႁႃၵၼ်တိုၵ်ႉ လႆႈယူႇ။ ၽိူဝ်ႇ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵပ်းႁႃ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ တင်းသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်တင်းၶႃႈဢေႃႈ။ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လၢၼ်ၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ်တႆးၵေႃႉမၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ ဢႃယု 21 ပီ လႄႈ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း ဢႃယု 19 ။ မိူဝ်ႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼၼ်ႉသေ  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ဢမ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၺွပ်းၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ။လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇဢေႃႈ။တၢင်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလိူင်ႇၼႃႇ။ႁဝ်းၶႃႈထၢမ်ဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းဝႆႉယူႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း တႃႇႁဵတ်းလုၵ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း