Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 70 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း  

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပၢင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းပၢင်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵျွင်းပၢင်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5-6/6/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈၵျွင်းပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 74 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းပၢင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈမွၵ်ႈႁိူၼ်းသွင်လင်ၼႆႉၵူၺ်း ပႆႇမိူဝ်း။ ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ပႆႇလီ ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ တိုဝ်သေပွၵ်ႈမိူဝ်းၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လႆႈၵူဝ်ၶိုၼ်းသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢတ်ႇလီႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း၊ ပၢင်ႇပဵင်း၊ ၼွင်လိူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸႅၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတွၵ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် ႁွတ်ႈမႃး ထိုင်တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉၶဝ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိူင်ႇႁၢတ်ႇလီႈတင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်းၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 8 လၵ်း။ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းပဢူဝ်းၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ မၢင်တီႈမၢင်ပွၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ RCSS ၊ SSPP ၊ သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ 758 ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉ ၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယူႇဝႆႉ တင်းၼမ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – ၶူဝ်လမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း