Saturday, May 18, 2024

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးယႃႈဢႆႊသ် 200 ၵီႊလူဝ်ႊ

Must read

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။


ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃး တူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ ဝီႊၵူဝ်ႊ သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးတေၶဝ်ႈၸူး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးပဵၼ် (ၸၢႆး) ဢႃၸႃ ဢႃယု 35 ပီ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေထူပ်း ႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈ 4 ထူင် ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ မီးယႃႈဢႆႊသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 200 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ။

ဢႃၸႃ လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “ ယႃႈဢႆႊသ်ၼႆႉ ႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႉမႃးတီႈၸုမ်းဝႃႉ လႆႈၵႃႈၶၼ် 1.2 သႅၼ်ၿၢတ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈယဝ်ႉ 20,000 ၿၢတ်ႇ ပေႃးၵႂႃႇသူင်ႇထိုင်တီႈယဝ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉ ၵႃႈၸၢင်ႈတင်းမူတ်း၊ ယႃႈၼႆႉတေၵႂႃႇသူင်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ တေဢဝ်ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း