Saturday, June 15, 2024

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶမႁႃႇသၼ်ႇၼိပႃႇတ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် တီႈလႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးလႄႈ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈမ်း 15
Photo by – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶမႁႃသၼ်ႇၼိပႃႇတ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ဝဵင်းပၢင်လူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-17/5/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶမႁႃႇသၼ်ႇၼိပႃႇတ တီႈဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇ မူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လွင်ႈ ၸုမ်းထမ်ႇမမိတ်ႉတ၊ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

သင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် မႄးထတ်း ၶိုၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႃႈၵၢၼ် တေ ဢွင်ႇမၢၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈပႃး ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 300 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် သင်ႇၶမႁႃႇသၼ်ႇၼိပႃႇတၼႆႉ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ပၺႃႇၽေႃးၵ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 1958 ။ လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး 4 ပီလၢႆ 1 ပွၵ်ႈ။ မီးသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် မႃးႁၢႆးငၢၼ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃႇမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း