Thursday, April 18, 2024

TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၸၢဝ်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႉပႃးၵႂႃႇ ၸၢဝ်း တႆး ထႅင်ႈ 3-4 ၵေႃႉ။

သိုၵ်းတဢၢင်း
Photo by – Mai Amm La Ngean/ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇ သေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 10 တင်း ပွၵ်ႉ 11 ၼမ်ႉပႃၶီး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်မႃးတီႉၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်းၶဝ် ဢၼ်ပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တေႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းတဢၢင်းၶဝ်သမ်ႉ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်း ဝဵင်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းၶဝ်ၼႆႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးတီႉၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးတီႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်းၶဝ်ၵူၺ်း ၸၢဝ်းတႆးၵေႃႈ ၶဝ်တီႉပႃးၵႂႃႇ 3-4 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢီႇၼၢႆး – ၼမ်ႉတူႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈထိူၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸၢဝ်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းတႆး ဢွၼ် ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူဝ်မိူင်းပေႃးၵူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃး ၵူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ လွင်ႈ TNLA မႃးတီႉၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးတီႉၵူၼ်းၸၢဝ်းတဢၢင်းၶဝ်ၵူၺ်း ၸၢဝ်းတႆးဢၼ် ဢမ်ႇပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေမႃးထႅင်ႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA တီႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၼႂ်းၶွပ်ႈၶူပ်း (မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် တူဝ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းယူႇ လွင်ႈသိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼိူဝ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ႁၢမ်ႈသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵဵပ်း သိုၵ်း တႃႇၸၢဝ်းတဢၢင်းၶဝ်ယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ ၶဝ်ႈယူႇ သဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ယွၼ်းၶဝ်ႈသၢၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိုင် မၼ်းပဵၼ် ဢၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် Geneva Call ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း