Saturday, June 15, 2024

ၼၢႆးၼႃႈၶၢႆတီႈလိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၶႃႈတၢႆ

Must read

ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၶၢႆတီႈလိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၶႃႈႁႅမ်လူႉတၢႆ။

ၼၢႆးၼႃႈၶၢႆတီႈလိၼ်(ပွႆးၸႃး)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမျၢႆႇ ဢႃယု 53 ပီ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ၼၼ်ႉသေ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမျၢႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ပီယဝ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် မေႃယႃၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢေႃႈ။မၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉႁေ မႃးႁဵတ်းၵူၼ်းၶၢႆတီႈလိၼ်ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ တူၺ်းတႄႉ မၼ်းတေတၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၵွႆးဢေႃႈ။ ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉႁႅမ်ၼႆတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ။ မေးမၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 2 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵွႆး” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမျၢႆႇၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉသေ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊ ၼႆႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆတီႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင်တီႈၼိုင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမျၢႆႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းဝႆႉဢေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈမၢၵ်ႇတႃမၼ်းၵေႃႈ ၺႃးတႅင်းဝႆႉ ၵွင်ႇၵေႃႈမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉတင်းၼမ်ဢေႃႈၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်တီႈလိၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ တီႈလိၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးပၼ်ႁႃငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းၵၢၼ်ၸႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢႆးၼႃႈ (ပွႆးၸႃး) ၶၢႆတီႈလိၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉပေႇၸႂ်ယဝ်ႉ။ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸွမ်းလုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၼၼ်ႉၼႃႇ။လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းႁေၼႆ သုၵ်ႉသၵ်ႉလူင်ဝႆႉ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ပေႃးၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈငိုၼ်းၼႆ မၢင်ၵေႃႉ ၺႃးၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉႁေ ပေႃးပၼ်ငိုၼ်းၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။ ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်တီႈလိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ(ၼၢႆးၼႃႈ)တီႈလိၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး ပၼ်ႁႃငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈမီးမႃးၸွမ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း