Thursday, May 30, 2024

ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊတေၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႄႇတေၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်  ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉၽႂ်တေၸွႆႈ

Must read

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵိူတ်ႇမီးမႃး ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉ တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိတ်းတေႃႇသိုဝ်ႇသၢၼ်ၸွမ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႆ ရႅတ်ႊၼူဝ်ႊ ၵေႃႉပဵၼ် ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မေႊၼႆႉ။

လွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ တၢင်တူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈမီး ဢုပ်ႇၸွမ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈပႃး ပွႆႇၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁႃႁူပ်ႉၸွမ်း တီႈယူႇၶွင်ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵမ်းသိုဝ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႂ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးယူႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တၢမ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ရႅတ်ႊၼူဝ်ႊ လၢတ်ႈၸိုင်- လူင်ပွင်ၸိုင်ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊၼႆႉ ၸဵမ်ၸင်ႇတႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊမႃး မိူဝ်ႈပၢႆးၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းၵႄႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လိူင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈလၵ်ႉလိုၵ်ႉ သိုဝ်ႇသၢၼ်မႃးၸဵမ်ပိုင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းသိမ်းဢႃၼႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လၢႆလိူၼ် မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈပွႆးသေ ၶိုင်ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလိူင်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2021 ပုၼ်ႉသေ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၽိတ်ႇမွၵ်ႇပႃး မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယဝ်ႉ။ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ပႃးၶေႃႈမုလ်းဝႃႈ တေလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈတၢႆၵၼ် တေလႆႈပွႆႇလွတ်ႈၽူႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃလွင်ႈလီၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈတၢႆၵၼ်ၼႆႉ ပၢႆလိူင်ႇၽႄႈၼမ်တိူဝ်းမႃးၵွၼ်ႇ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ႁူးဢွၵ်ႇပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈႁူးဢွၵ်ႇပၼ်ႁႃၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉလႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊၸင်ႇယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊသေ မွၵ်ႇႁွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း လၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 – 28 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ဢုပ်ႇၸွမ်းၵႄႈ K3C , PPST , NUG ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႂ် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်လႂ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ WLB လႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႄႇမႃးတီႈလၢႆးသၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွင်ႉ တူၵ်းဢႅင်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၸပ်းပႅၼ်းမီး ၸႂ်မၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းယႂ်ႇ ။ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းႁႃႁူးႁႃႁွႆးယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်မႃး ထိုင်တီႈပေႃး 3-4 ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉလႄႈ  ပွႆႇႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ၶဝ်ႈႁႃၵႄႈၶႆၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉယႃႇလႆႈ။

တၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းမိူင်းႁူမ်တုမ် ဢိၵ်ႈပႃးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၶဝ်ႈပႃးၵႄႈလိတ်ႈၼႆၸင်ႇ တေႁႃႁၼ်ႁူးၸဵဝ်းဢွၵ်ႇပၼ်ႁႃပူၼ်ႉဝႃႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇၶိုင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇ။

မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ယေႈၶူပ်ႇပီ ၸူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယူႇၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵေႃႈယႃႇ လုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်မၼ်းတႄႇဢွၼ်တႄႇ တင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇ ပီၼႃႈထိုင်ၵမ်းမိူင်းလၢဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ လုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တိၼ်မိုဝ်းမိူင်းလၢဝ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ ။

ဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ဢၢႆႊတီႊယိူဝ်ႊ ပၢႆးဝူၼ်ႉဝႃႈတႄႉၸိုင် လႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉတေႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇတေၶိုဝ်းယမ်ပဵၼ်ၵၢၼ်တေႉယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ။ ယူႇတီႈဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ႁပ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၼ်ႇမႃး မီး 4 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ တၢင်တူဝ် ရႅတ်ႊၼူဝ်ႊ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။ပေႃးမႃးဢုပ်ႇၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေ လႆႈႁဵတ်းၼႄၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ဢေႇသုတ်းၼိုင်ႈၶေႃႈသွင်ၶေႃႈ။  ဢမ်ႇၶႂ်ႈယဝ်ႉမႃႇလွၵ်ႇမႃႇလၢႆၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇတူဝ်တႅၼ်း မိူင်းပရူႊၼၢႆႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသမ်ႉ ၸွင်ႇတေၼပ်ႉယမ် ႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းၼႄႇ။

ၸူဝ်ႇၵႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယူႇၼႆႉ ပေႃးထိုင်လုၵ်ႈလိူၼ် သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၸိုင် သမ်ႉပေႃးလူဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယဝ်ႉ။ တေလႆႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈပီဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼႆႉ တေယိုတ်းငမ်လႆႈ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ တႃႉလီငမ်းငဝ်းယူႇ။ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီယဝ်ႉတႄႉ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတၼ်းပၼ်လႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃသေ ၵူၺ်းတေမၢင်ႉၸွမ်း တႃႇဢူၼ်းဢၢပ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉသႄႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမေႊရီႊၵၢၼ်ႊလႄႈ ၸုမ်းဝꧣ်းတူၵ်းဝႃႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊဝႃႇ ဢွၼ်ႁၼ်လီၸွမ်း ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေဝၵ်ႉငမ်ၶဝ်ႈ ၵႄႈပၼ် ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵမ်းတေႉမႃး ဢၼ်ၶိုဝ်းယမ်ပဵၼ်ၵၢၼ်တေႉသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၼႆ ႁၼ်ယူႇသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉၼၵ်းတီႈမၼ်းလႄႈ ပီဢွၼ်ပီၵၢႆပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူး  ရတ်ႉသျႃႊ ယူႇဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ သေတႃႉ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၾၢႆႇရတ်ႉသျႃႊၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်တီႈလီၸႂ်မီးၸႂ်မွင်းတႃႇမၼ်း။

လႆႈတၢင်းၸွႆႈတႃႇၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းထိုင် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈ PDF လႄႈ EAO ၶဝ်။ ၵမ်းလိုၼ်းၽိူဝ်ႇမၼ်းလုၵ်ႉတီႈသၢႆမိၼ် တိုၵ်းတေႃးပိုတ်း ယိုဝ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ႁၢဝ်းႁႅင်းမႃး ၵူဝ်ၾၢႆႇဝၼ်းတူၵ်း ၶဝ်ႈၸိမ်မႃးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မိူင်းၶႄႇလူင် ဢၼ်လႆႈယူႇၶၢင်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈပၼ်မၼ်း မႃးတင်းၸူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵႃႈလႆႈသုတ်ႉႁႃၸူး တၢၼ်းသူၺ်ႇ တဵင်းၸဵင်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢဝ်ၽွၼ်းပၢင်မိူင်းၶႄႇဝႃႈၵေႃႈလီ ဢဝ်ပၢႆးမိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃဝႃႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဢဝ်မႃႇႁႅင်းငိုၼ်းတွင်းလႄႈ Power ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၵေႃႈလၢႆး ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၽူႈၵွပ်ႇၵူႈၵႄႈၶႆလႆႈပၼ်ႁႃၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼႆ ၶႄးၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾႅတ်ႊတရႄႊပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပၼ်ႁႃၸႄႈမိူင်းမႃးတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆ ယွၼ်းပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း