Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ပႃးၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင် လႄႈၼၢင်းယိင်း မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပႃး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၶိုင်ပွင် ၸတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်လႆႈ ႁဵၼ်းပႃး  တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇ တႃႇ 12 ဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႇပိုတ်ႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၶႃႈဢေႃႈ ။ဢၢၼ်းပိုတ်ႇသွၼ် တေႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ယွၼ်ႉဝႃႈ မေႃသွၼ်ဢၼ်တေၸွႆႈ သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႃးမေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈၽွင်ႈဢေႃႈ။ တၢင်းႁိုင်တႄႉ လႅပ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶႃႈၼေႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇပိုတ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ 12 ဝၢၼ်ႈၼႆႉဢေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ႁူႉလိၵ်ႈတႆး ႁူႉပိုၼ်းတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဢႃယု 30 ထိုင် 60 ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ႁပ်ႉသွၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးတႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 12 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ၼွင်မူဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶေႃ ၊  ဝၢၼ်ႈလၵ်းၸၢင်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူင်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၺွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်သွၼ်တႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်ၼႆႉ တႄႇသွၼ် ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း တေႃႇထိုင် 8 ၶိုင်ႈ ၵူႈၶမ်ႈ တေမီး တႃႇ 14 ဝၼ်းသေ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေမီးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ။တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်းတႆးၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ လႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးလၢႆပိူင်သေ ၸင်ႇပဵၼ်ၸတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo : ႁၢင်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး-ၶၢဝ်ႈမႆႈ(ၵၢင်ၶမ်ႈ) ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ( ၸၢႆးဢွင်ႇမျၢတ်ႈ)

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးဢွင်ႇမျၢတ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ ။ မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ဝၢၼ်ႈဢၼ် ပဵၼ်ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးမေႃသွၼ်ၶဝ်ယူႇဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၸတ်းဢေႃႈ။တီႈတေႉမၼ်း မီး 19 ဝၢၼ်ႈဢေႃႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈတႄႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ် ပိုတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢႃယုသုင်ၼႆႉတႄႉ မီး 12 ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇၵေႃႈမီးၶႃႈယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ လိူၼ်ႁႃႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈလႄႈ  ၸႄႈဝဵင်းလၢႆတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း