Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈသေ မၢၵ်ႇ လူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ သွင်လင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း သွင်ၵေႃႉ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ

ဝၼ်းတီႈ 7/4/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:21 မူင်းထိုင် 10:15 မူင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်မႅင်းမီႈ (ႁၢႆႉသၵီး) ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း – ၼၢင်းငိုၼ်းဢွင်ႇလႄႈ  ႁိူၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈထေး – ၼၢင်းငိင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်းတဢၢင်း ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ႁၢႆႉသၵီး လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ။ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း – ၼၢင်းငိုၼ်းဢွင်ႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၵ်း ၽိူၵ်ႇမုင်းႁေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ပွင်ႇၼမ်။ မီႇတႃႇပွၵ်ႉ (ၾႆးၾႃႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉလႅဝ်မူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၶမ်း မူၼ်း လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈၶႃႈလူင်ၾၢႆႇသၢႆႉ သွင်တီႈလႄႈ ႁူဝ်ၼူမ်း ၾၢႆႇသၢႆႉ တီႈၼိုင်ႈ။ ၼၢင်းငိုၼ်းဢွင်ႇသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈတွင်ႇၼွင်ႇၶႃ ၾၢႆႇသၢႆႉ တီႈၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မီႇတႃႇပွၵ်ႉ (ၾႆးၾႃႉ ) ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈထေးလႄႈ ၼၢင်းငိင်ႇ လႆႈလူႉသုမ်း ၽႃဢုတ်ႇႁိူၼ်းပွင်ႇလႅဝ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/4/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈပႃၶီး – ဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၼၼ်ႉသေ မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶၢင်သေ မႃးမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽႃႇဢုတ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ

“လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶဝ် တေမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉပၢင် တိုၵ်းၼႆႉ တၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်း PDF လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ၵေႃႈ တၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ သဵင် ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF , TANL ထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 500 လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢႃယု 11 လိူၼ်လႄႈ ဢႃယု 14 ပီ သွင်ပီႈၼွင်ႉ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသေ လူႉတၢႆၸွမ်း။ ၵေႃႉ ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃပၢင်ႇႁူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း