Saturday, May 25, 2024

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵၼ်တီႉ

Must read

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊသေလၵ်ႉဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းလႆႈၵႂႃႇ 3 သဵၼ်ႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း လႆႈႁူႉဝႃႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇႁႃလၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမီးၸုမ်း။

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “သီၶမ်း” ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “သီၶမ်း” ၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၸၼ်ႉ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ႁဵတ်းမိူၼ်တေသိုဝ်ႉၶမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇသိုဝ်ႉသေ ၸၵ်ႉဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶမ်းလႄႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လမ်းတီႉၺွပ်း လႆႈတူဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵႅင်ႈ တေမႃးသိုဝ်ႉၶမ်း သေ မႃးယွၼ်းတူၺ်းၶမ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉတူၺ်းယူႇၼၼ်ႉ ဝၵ်ႉဢဝ်ၶမ်းၼၼ်ႉ လဵၼ်ႈပၢႆႈ ၵမ်းလဵဝ်။ လႆႈၵႂႃႇသၢႆၶေႃး ၶမ်း 3 သဵၼ်ႈ။ ၶမ်းၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ တေမႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 30 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လမ်းတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ တွင်ႈထၢမ်မၼ်းၼႆ ၸုမ်းၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သမ်ႉ ၶၢႆၶမ်း။ ၸၼ်ႉတႂ်ႈသမ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶမ်း “လၢဝ်ၶမ်း” တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၸၼ်ႉ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းတင်းငိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်တေမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ၊ လၵ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း