Sunday, June 16, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉလႆႈတႅပ်းတိၼ်ၶႂႃ လူဝ်ႇလိူတ်ႈတႃႇယူတ်းယႃ

Must read

ၸၢႆးမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈၸွႆႈ။

ၸၢႆးမိူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ၸၢႆးမိူင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ဢႃယု 32 ပီ လုၵ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းၶူဝ်တႃႈႁူဝ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၼ်ပူးလိူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၼိဝ်ႉတိၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ တင်းမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်းၽိင်း) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼွင်ႉၾူၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလိူတ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ လိူတ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်လိူတ်ႈ A ၊ B လႄႈ O ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး လူမ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလိူတ်ႈတူၵ်းႁႅင်း ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၽႃႇတတ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ တီႈလုပ်ႇၶႃႈလူင်မၼ်းၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃၼႆႉ သင်ဝႃႈ လုပ်ႇဢမ်ႇၸပ်း ၵၼ်ၼႆ တေလႆႈၽႃႇတတ်းထႅင်ႈ 2-3 ပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လိူတ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးမိူင်းၼႆႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ ၼိဝ်ႉတိၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ ဝႆႉ 5 ၼိဝ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလုပ်ႇၶႃလူင်မၼ်းၸၢႆး ၾၢႆႇၶႂႃသမ်ႉ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉလဵၵ်းသတီး သင်ဝႃႈ လုပ်ႇဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်ၼႆ တေလႆႈၽႃႇတတ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“တိၼ်ၶႂႃ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းသူၼ်ႈတိၼ် ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆး (ဝႂ် 30 ဝၢတ်ႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မူတ်း ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈ”- ၼွင်ႉၾူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ ၵႆ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမၢႆၾူၼ်း 0816474073 (ထႆး) တီႈၼွင်ႉၾူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမိူင်း ဢႃယု 32 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ၼွင်ႉၾူၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု တေမီး 1 ပီပၢႆ 1 လိူၼ်။ မၼ်းၸၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ် (တေႃႇတိူမ်း/ သႂ်ႇတိူမ်းႁိူၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၽူဝ်မေး ၶၢတ်ႇႁွင်ႈထႅဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇတႃႈႁူဝ်ႉ ဢိူင်ႇသၼ်ပူး လိူၺ်း ဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း