Thursday, April 18, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁွင်ႈ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် (လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် တီႈဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈလူင်းယႃယဝ်ႉသေသိုပ်ႇလုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈသဝ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် (ၸၢဝ်းတႆး) ၵိူတ်ႇမႃး တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၵၢင် ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်သေ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃႁိုင် 9 ဝၼ်း။ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵူမ်း ၵေႃႉပဵၼ် လုင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသေ မႃး ႁၵ်ႉသႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈသဝ်းယဝ်ႉ။ မေႃယႃၶဝ် တေမႃးတူၺ်း လုမ်းလႃးလၢင်ႉပၼ်တီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ 2-3 ဝၼ်းလႂ် 1 ပွၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၼွင်ႉဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉၼွင်(ၼမ်ႉလိူင်) ယွႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေမီးလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း ဢိတ်း ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈလၢင်ႉႁွႆးၸဵပ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇၵူႈလွင်ႈၶႃႈ။ ၼူမ်းတႄႉ လႆႈသႂ်ႇလွတ်ႇလဵင်ႉဢဝ်။ မိူဝ်ႈၼွၼ်းတႄႉ ၼွင်ႉဢူပ်ႇပူပ်ႇသေၼွၼ်း ပေႃး ၼွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼွင်ႉတေၼွၼ်းလပ်းလႆႈလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 2 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 30 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း မေႃယႃၶဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉ လူင်းယႃသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁၵ်ႉသႃလုမ်းလႃးတီႈႁိူၼ်း/ တီႈႁွင်ႈသဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈမေႃယႃသေ ၶတ်းၸႂ်တဵမ်တီႈယူႇၶႃႈ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼွင်ႉ ဢွၼ်ႇ တေၸဵဝ်းႁၢႆယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁူႉငဝ်းလၢႆး ၼွင်ႉဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် မႃးတီႈၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၵူမ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈလႆႈၶႃႈ မၢႆၾူၼ်း 0618727857 (ထႆး) ”- ၸၢႆးၵူမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇလႄႈ ၼၢင်းသႅင် ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းငၢၼ်းႁဵတ်းထူင်ပႃး တီႈၸႄႈ တွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၵၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း