Friday, June 14, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇယိုဝ်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 3

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉၵႃး (သိန်းသန်းချီကားကွင်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈ ယိုဝ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းၼႆႉ ၶီႇၵႃးမႃးၵိုတ်း လမ်းၼိုင်ႈသေ လူင်းၵႃးမႃးယိုဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉ (သိန်းသန်းချီကားကွင်း) ၼႆႉ တၢႆထင်တီႈ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းဢၼ် မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁဵတ်းတႄႉ ယင်းပႆႇႁူႉ။ ဝၢႆးယိုဝ်းယဝ်ႉ ပၢႆဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တူဝ်တၢႆၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတႄႉ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တဵင်းသေႃႇထေး ဢႃယု 30 ပၢႆ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ ၵႆႉမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ၊ ၸူၼ်ၵၼ်၊ လၵ်ႉ ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼွၵ်ႈသေ တပ်ႉဢၼ်ပၵ်းယူႇတႃႇသေႇ ယင်းမီး တပ်ႉမ 77 ၊ 88 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ်၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇ ၸေႊ မီးဢမ်ႇယွမ်း 20 ၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း