Monday, May 29, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလႅင် ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မႃး လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၵၢင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။

တီႈၵွၵ်းႁူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် (ၸၢဝ်းတႆး)
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် (ၸၢဝ်းတႆး) ၵိူတ်ႇမႃး တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဢမ်ႇမီးလုပ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ပေႃႈပဵၼ်ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ ၸိုဝ်ႈမႄႈပဵၼ်ၼၢင်းသႅင် ၊ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တေသဵင်ႈငိုၼ်းထိုင်မွၵ်ႈႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈ လုင်းဢႃ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

- Subscription -

ၸၢႆးၵူမ်း ၵေႃႉပဵၼ် ပီႈဢၢႆႈ ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ လၢၼ်ၸၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မႃး။ တၢင်းႁူင်းယႃဝႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၵ်ႉသႃ(ယူတ်းယႃ)လႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈယူတ်းယႃ တေလႆႈၵႂႃႇယႃတီႈႁူင်းယႃတၢင်ႇတီႈ တီႈဢၼ်ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်။ လၢမ်းတူၺ်းတေသဵင်ႈငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆဢေႃႈ။ ယၢမ်း လဵဝ် ၶႃႈႁဝ်း တိုၵ်ႉထၢမ်ႁႃ တီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်တေႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၶႃႈ ၼႆႉယူႇ ။ တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 2 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း မေႃယႃ ၶဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉ လူင်းယႃသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁၵ်ႉသႃလုမ်းလႃးတီႈႁိူၼ်း/ တီႈႁွင်ႈသဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆႉ။

ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇလႄႈ ၼၢင်းသႅင် ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းငၢၼ်းႁဵတ်းထူင်ပႃး တီႈၸႄႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၵၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃၼွင်ႉၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈၸၢႆးၵူမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ (ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ) မၢႆၾူၼ်း 0618727857 (ထႆး) ၼႆႉလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း