Sunday, May 26, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼဵင်ႈဢွၵ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼဵင်ႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆ။

သူၼ်ၼဵင်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ/ သူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယဵၼ် ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းတႄႇပိတ်းၼဵင်ႈၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႄႈ ၵူဝ်ၶၼ်ၼဵင်ႈတူၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယွတ်ႈၼဵင်ႈ သူၺ်ႇပီႇၵီႈပူင်းယဝ်ႉ ၶႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆ ၵူဝ်ၶၼ်ၼဵင်ႈႁဝ်းတူၵ်း။ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈၶႃႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းလိူၼ်ၼႆႉၼႆ ၵုမ်ႇတႃႇတင်းပီ မိူၼ်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ လၢတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶၢဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းလမ်ႇလွင်ႈ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢၼ်လႆႈငိုၼ်းၼမ် လိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈၶဝ်တႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီ ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ (သူၺ်ႇပီႇ) ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပႃး မၢင်ပီ ယင်းလႆႈသူင်ႇၶၢႆထိုင် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၾၢႆႇတၢင်းႁဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်းသမ်ႉ တေသူင်ႇၶၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆလႆႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးတေသူင်ႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်း”- ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလႃးသူၼ်ၼဵင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ ၼိုင်ႈပီၼႆႉ တေလႆႈတီႇ ၽဵဝ်ႈပၼ်မွၵ်ႈ 3 ပွၵ်ႈ။ ၽွင်းတီႇၽဵဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတွင်းတိုၼ်းလၢင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်တေလႆႈ ၸွမ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼဵင်ႈၼႆႉ တေႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 6,000 ပျႃး ထိုင် 7,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်ပီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၶၼ်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈတူၵ်းထိုင် 1 ၸွႆႉ 3,000 – 4,000 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼဵင်ႈႁႅင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼဵင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၢႆသူင်ႇၶၢႆထိုင်ပႃး တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ၶၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းတႄႉ ၼဵင်ႈၵဵၼ်ယႂ်ႇ ၸွႆႉ 7,000 ပျႃး၊ ၵဵၼ်လဵၵ်ႉ (သူၺ်ႇၽီႇ)  1 ၸွႆႉ မီးထိုင် 14,000 ပျႃး။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၼႂ်းပီၽုၵ်ႇသွမ်ႈ 2019 – 2020 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 170,000 ပၢႆ။ တူင်ႈၼႃး မီး 15,217 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ သူၼ်ၼဵင်ႈ သမ်ႉမီး 12,511 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ၶူဝ်းသူၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ် ၽုၵ်ႇထိုင် ႁူဝ် ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး၊ ဢႃႇလူး၊ ၽၵ်းမီႇ၊ ၵူၺ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၸွၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း