Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၵဵင်းတုင်ယွမ်းၵႂႃႇ လင်ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃးလႄႈ  ၶူဝ်မႄႈသၢႆ

Must read

ၸူဝ်ႈ လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း (တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းလႃး) လႄႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလႄႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ဝဵင်းယဵၼ်ငဝ်ႁိူတ်ႇႁႅင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။  

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈၼႂ်း ၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2023

ၸဝ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမၢင်ၵႂႃႇတေႉဢေႃႈ တူၺ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ႁူႉၼႃႇ ။ ၵွပ်ႈ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵမ်ႈၼမ် မႃးၶွၼ်ႈတီႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်းၼႃႇၼေႃႈ။ၵဵၵ်ႉမိူင်းထႆးၵေႃႈပိုတ်ႇ မိူင်းလႃးၵေႃႈ ၵႂႃႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇလႄႇၸွမ်းၵၼ် တင်းႁေႃတင်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႂ် မိူင်းလႃးလႂ် ၼႆ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇယဝ်ႉ ၵဵင်းတုင်ႁဝ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ မီးဢေႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇၵေႃႈ ငိုၼ်းလိူၼ်ဢမ်ႇသုင်လႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵဵင်းတုင်သေ လႄႇႁႃၵၢၼ်ႁဵတ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်ၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ သမ်ႉလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႃႇ။ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ဢၼ်လႆႈငိုၼ်းမႃးၼႆႉႁေ တင်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႁေ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်။ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ႁဝ်း ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဢၼ်လႆႈ ငိုၼ်းထႆး ငိုၼ်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈတူၺ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼႃႇလူး ” – ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႄႇဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ် ႁင်းၽႂ်မၼ်း။   ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း ၊ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ  ၵေႃႈမီးၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်ၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တုၵ်ႉတုၵ်ႉယၢၵ်ႈယၢၵ်ႈၵေႃႈမီးယူႇ ၶၢဝ်ႇမၼ်းဢမ်ႇသူႈဢွၵ်ႇၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီး ၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ၽႂ်လႆႈလူး။ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မၢင်ႁိူၼ်း ၶၢႆဝႅင်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶၢတ်ႈႁေႃၶၢတ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉသေ ၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇတီႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ႁႅင်းၵူၼ်းၵေႃႈဢေႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ တူၵ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 သေ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် လႆၶဝ်ႈတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး 1 ဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉလႄႈ ၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းလႃးသမ်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း