Wednesday, April 24, 2024

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 30 ပၢႆ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   

Photo Credit – ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 28 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ မိူၵ်ႈမႂ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/2/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽြႃးလွႆ၊ ဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6,000 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးသေ ႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉသုတ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸၼ်ႉ WAR CRIME ၽိတ်းမၢႆမီႈလုမ်ႈၾႃႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ တီႈ ၽႃၵျွင်း ႁိမ်းတူဝ်တၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉဝႆႉ သမ်ႉပေႃးလၢႆးၵႂႃႇသဵင်ႈ- KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶိုင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပဵၼ်တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ပၢင်လွင်း- မိူင်း ပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး – ပဢူဝ်းလႄႈယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း