Friday, March 31, 2023

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေး ၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ
Photo CJ- ႁၢင်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 9-10/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ႁၢႆၵႂႃႇ 3 လမ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇ 2 လမ်း။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးၸုမ်းဝႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ် ယူၵ်ႉၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၵ်းတူလဵၵ်း သမ်ႉၶတ်းမၢၵ်ႇသေႃးဝႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ႁၢႆႉတႄႉႁၢႆႉဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶဵဝ် လႆႈၵႂႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင် လင်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈၵႂႃႇ လမ်းၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်းၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶီႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းသူၼ်သေ ၵိုတ်းဝႆႉ ႁိမ်းသူၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၵ်ႇသူၼ်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်း ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေမီးပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉ မိူင်း မၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး။ ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉ ႁႄႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလင်းၼိုင်ႈၵိုတ်းသေ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈမၼ်းလူင်းရူတ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ႁေႃႈ ၵႃးပၢႆႈ တေလႆႈဝႃႈၸူၼ်လိပ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ လိူဝ်သေ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၸွမ်းလင်သေ ႁႄႉရူတ်ႉၵိုတ်း ယဝ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈ ၸူၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ် ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ ၾူၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၶမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၶႄ ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း