Friday, June 14, 2024

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ယဵၼ်လူင်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇသဵင်လင်ႁႅင်း မႃးၵူႈၶိုၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ လႆႈၼွၼ်းလပ်းလီၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း။

ႁၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းပၢင်လူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းပၢင်လူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းလင်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈ ဢႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းၶၢဝ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶႅၼ်းၸႂ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2022)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉပိုတ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈသဵင်လင်ႁႅင်းမႃး ၵူႈၶိုၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယဵၼ်လူင်းမႃးမီး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူဝ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉတႄႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တေလင်ႁႅင်း ၶိုၼ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႅၼ်းၸႂ် လႆႈ ၼွၼ်းလပ်းလီမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၽဵင်းလင်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းပီ 2022 – 2023 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ တႄႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8 – 17/3/2023 ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ တင်းမူတ်း တေမီး 3 ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇမႃးၵူႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇယဵၼ်သေၶိုၼ်း ဢၼ်မႃး ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵႃႈၼႄသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်းလႄႈ ၸၢတ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမႃးတေႃႇလွင်းသမ်ႉ တေၵိုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၽႅဝ်မိူင်းလႅင်း။ ၸူဝ်ႈၶဝ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 7-8 ၵူႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ မူင်းၶူၺ်းလႄႈ သၢႆၶေႃး ၵႂႃႇၵမ်ႉတေႃႇ သုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းမႃးတႄႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ တေမီးၵဵမ်းပႃ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ 36 မိူင်းလူင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ (ၸၢတ်ႈသႅင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်း။ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင် ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇ လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း