Saturday, December 2, 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပီၼႆႉလူတ်းယွမ်းလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃးလိူဝ်ႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် ဝၼ်းပုတ့်ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တႄႇၼမ်းၸတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ့်သိပ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့် ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတင်းမူတ်း မီး 170,000 ပၢႆၵူၺ်းလႄႈ လႆႈဝႃႈ မီးဢေႇႁႅင်းလိူဝ်တၢင်ႇပီပူၼ်ႉမႃး ။

Photo W news- လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉ 10 ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် ၼိုင်ႈပီလႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇၸၼ့်သိပ်း မီးမွၵ်ႈ 900,000 ။ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ့်ယုင်း NLD ၵုမ်း ပီလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈပီတွပ်ႇလိၵ်ႈ 2019 – 2020 ၼႆ့ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ့်သိပ်း မီးထိုင် 970,000 ပၢႆ ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် သၢၼ်ၶၢတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့် ယွၼ့်ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း 1 လၢၼ့်ပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇဝႆ့။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်ယူႇႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီးၼမ် ။ ထႅင်ႈၶိုင်ႈပၢႆသမ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး ၸင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပီၼႆ လႆႈဝႃႈ ယွမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 80 % ၼႆႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း CDM လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးၼႆ့ မီးၼပ့်ႁူဝ်လၢၼ့်ဝႆ့ၼႆ ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ UNICEF လၢတ်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ RFA ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ့်သိပ်း ၵမ်းသွင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့်ၼႆ့ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၼႆ့ ဝႃႈၼႆ ။

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 မႃး 2 ၵမ်းယဝ်ႉ။ ပီပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း