Saturday, June 15, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ႁၢင်ႈသိုၵ်းၶၢင် - သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ
ႁၢင်ႈသိုၵ်းၶၢင် – သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီးမလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆသမ်ႉ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢႅၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇတီးမ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၶၢင် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ ၶဝ်ႈ မႃးတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးပၵ်းတပ်ႉၶဝ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီးမ။ ဝၢၼ်ႈတီးမသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးယူႇ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢႅၼ်ႇ ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈ တီးမ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶၢင်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သွင်ၸုမ်း ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ၊ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူဝ်လႆႈတုၵ်ႉၶၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

“တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတပ်ႉ ယူႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆႉ တေမီး 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈ မႃးပၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉတင်းသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပၢႆႈ ၽေးၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတီးမ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇတီးမၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း