Friday, February 23, 2024

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ

Must read

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 15 လိူၼ် March 2023 ၼႆ့ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၼ်တေမႃး ႁေႃးထမ်းတြႃး တီႈပွႆး 100 ပီ မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸၢႆးသၢမ်လႅင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၾၢႆႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပၢၵ်ႇပီႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးပႃးပၢင်တြႃး ပၢင်ႁေႃးထမ်းတဵတ်ႈထမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈ၊ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ၊ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၼေႃႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈပႃးၼႆႉၵေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ တေမီးၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းၵုတ်ႈ၊ၸဝ်ႈသူႉၶမ်းသေ ဝၼ်းသိပ်းၶမ်ႈ ၵၢင်ၼႂ်ၼႂ်းဝၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇလွႆလႅမ်တေမႃးႁေႃးပၼ်ထမ်းတြႃး ။  တေမီးပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးႁေႃးထမ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇပျီႇႁဵင်း။   ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸဝ်ႈၽူႈတေမႃးတၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ တီႈပွႆးၽြႃးမႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီၼႆ့ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ပၢင်ထွမ်ႇတြႃးႁေႃးထမ်းယဝ်ႉ ယင်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉပႃး ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ  မႃးမွၵ်ႈလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ ဢိၵ်ႇလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်းၼႆ့ပႃး။

ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ဢၼ်တေမႃးၵႃႈမူၼ်ႈၸႂ် တီႈပွႆးၽြႃး 100 ပီ မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸၢႆးသၢမ်လႅင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၾၢႆႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ ၾၢႆႇၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈဢၼ်တေမႃးၶႆႈၼႆႉ တေမီးသီႇၵေႃႉၼႃ ။ ၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။    တေပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း  ၊ပေႃးယဝ်ႉသမ်ႉပႃးထႅင်ႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၾၢႆႇၸရေးၼႆႉသမ်ႉ ၶူးၸရေးၵေႃႇမိူင်း ၼမ်ႉပႅၼ်ႈသီႇပေႃႉၼေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသႅင်မိူင်းၵုတ်ႈ  ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ပိဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လွင်ႈၽြႃးမႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၽြႃးလူင်မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ  တီႈဝတ်ႉမူႇလၵျွင်းလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ဢၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ပႃးထူၼ်ႈသၢမ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၼၼ်ႇတိယ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တႄႇလေႃႇသွၼ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ1923 ၼၼ့် ၼမ်ႉၼၵ်းမီး (800) ၸွႆႉ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တိုၵ့်သိုပ်ႇလုမ်းလႃးဝႆႉသေ ၵႆ့ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လူႇပၢင်တၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း