Friday, May 31, 2024

လွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ သိၵ်းႁိၵ်းသၢဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၶၢႆ ၵႂႃႇသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄႉၼမ်းယႃၸႂ်ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

Must read

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ သၢဝ်သိၵ်းႁိၵ်း ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇတင်း ထႆးသေ ထုၵ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵႃႉၶၢႆၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉယုမ်ႇငၢႆႈ ၽွင်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

ၵမ်ႈၼမ် သၢဝ်သိၵ်းႁိၵ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼၼ်ႉ ထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း (Casino) လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ် ၵိၼ်ပိူၼ်ႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ထုၵ်ႇသိုဝ်ႉတေႃႇ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈၼမ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၼၢင်းၶမ်းယၢတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉ ၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးၸႂ်ၼၢင်းယိင်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – သိၵ်းႁိၵ်းသၢဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၸႂ်တူၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပီႈၶဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ႁႂ်ႈၶဝ်မီးႁႅင်းမႃး တႃႇတေႃႇသူႈၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ်မႃးၶိုၼ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ ၼၢင်းယိင်းတီႈထုၵ်ႇၶၢႆၵႂႃႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ လႆႈၸွႆႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းသူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ လႆႈတင်ႈဢူၵ်းတင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶဝ် ၸမ်ၸမ်သေ ၸင်ႇ တေႁူႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်။

ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇ ထုၵ်ႇပေႃႈမႄႈမိပ်ႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ ႁႃငိုၼ်း မိူင်းပိူၼ်ႈလီယူဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ၽေးၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်ယူႇ။ ဢူႈမႄႈၵေႃႈဢီးလူ တေၵႂႃႇလီႁႃႉ ဢမ်ႇ ၵႂႃႇလီႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉၸႂ်ၶဝ် ဢၼ်တေၵႂႃႇဢမ်ႇၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတီႈပွၵ်ႈမႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၶၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင် တေတႄႇၶိုၼ်းၽဝ ၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းၵေႃႈမီးလၢႆ ပၼ်ႁႃဝႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ လွင်ႈၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၼ်ႁႃ တီႈၵူၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၸႂ်ၶဝ်တေဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢပ်ႈ ပၢၼ်တေႃႈလဵဝ် ၺႃးၵၼ် ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ်သေ ယႃၸႂ်ၶိုၼ်း။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇ ဝႆးဝႆးပႅတ်ႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉလီလီ ပေႃး ဢဝ်မႃးယဝ်ႉ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလီပဵင်းပေႃးၼင်ႇၸႂ်။ ၼႅတ်ႈမီးလုၵ်ႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢမ်ႇမီး ဢၢၼ်းၸႂ်ယႂ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉႁႃလဵင်ႉ ၸဝ်ႈၽူဝ်သမ်ႉ မီးၵၢၼ်ၽွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၽွင်ႈၼႆ မၼ်းမီး ပၼ်ႁႃမႃးၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၼႆ ၶိုၼ်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။

ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈသူပ်းၼမ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းယႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးဢေႇ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆမႃးၵေႃႈ လွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ တေ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈပီႈၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် သိၵ်းႁိၵ်းသၢဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – တီႈဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝူၼ်ႉပၼ် သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၶဝ်တေႁၼ် ၵႃႈၶၼ် ဢီႈသင်၊ ၶဝ်တေႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢီႈသင်၊ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၶဝ် လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇမိူင်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးၵႂႃႇမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆ တိုၼ်းလၢင်းမၼ်းၵေႃႈယႂ်ႇ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼႆ 1 ၵေႃႉ 20 သႅၼ်။ ပေႃးၵႂႃႇၽူဝ်ၵူၺ်း မေးဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်ၵၼ်ထႅင်ႈ။ ပေႃးၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေး တေသဵင်ႈငိုၼ်း သႅၼ်မၼ်း 40 ။ ၵမ်း ၼႆႉ တေလႆႈ ပၼ်ၶီႈမၼ်း 5 ပျႃး။ ပေႃးဝႃႈ 10 သႅၼ် ၶီႇမၼ်းတေလႆႈပၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် 5 မိုၼ်ႇ။ ပေႃး 40 သႅၼ်ၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၶီႈမၼ်း 2 သႅၼ် တေႃႇလိူၼ်။ ၸွင်ႇႁဝ်း တေတႅၼ်းၸွမ်းလႆႈၵမ်ႈလဵဝ် တေႃႇလိူၼ် 2 သႅၼ်။

ၵမ်ႈၽွင်ႈ သႅၼ်မၼ်း 40 ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽႅဝ်မိူင်းထႆး ၵမ်းလဵဝ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထုၵ်ႇၺွပ်းလႆႈသေ ၶိုၼ်းသူင်ႇပွၵ်ႈမႃး။ ၵမ်းၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ႁႃထႅင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ သေ သဵင်ႈငိုၼ်းထႅင်ႈ။ တႅၼ်းတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းတေပဵၼ်ၼီႈ 40 သႅၼ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၼီႈၼႆ ႁဝ်းတေ ႁဵတ်း သင်၊ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးၸွႆႈဝူၼ်ႉပၼ်ၶဝ်။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵွၼ်ႇ တၢင်းတုၵ်ႉၶ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လၢႆ တႄႉ တႄႉ။ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်းတႄႉယူႇႁႃႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၶႂ်ႈပၢႆႈပၼ်ႁႃ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်။ ၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁႃႉ ၼႆ တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မီးယူႇ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢၼ်။ ၵႃႈႁႅင်းတႄႉ မၼ်းတေလႆႈဢေႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးၸွႆႈၶဝ်ဝူၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်မီးတီႈလိၼ်၊ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇမီး တီႈလိၼ်သေဢိတ်း ၸွင်ႇၶဝ်တေၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ တင်းၽူဝ်တင်းမေးႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ ၸွင်ႇၶဝ် တေပႃႈဢဝ်လုၵ်ႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်း တေႃႈလဵဝ် ပေႃးၶဝ် ပႆႇၽွမ်ႉ လူဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဝႆႉ သီးဝႆႉၵမ်ႉၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလွႆးလွႆး ယွၼ်ႉဢႃယုၶဝ် တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၸွင်ႇပႃႈပူၼ်ႉ 18 ပီ ဢမ်ႇပႃႈပူၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ပၼ်ၶဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၶဝ်မီးတီႈလိၼ် တေၽုၵ်ႇၽၵ်း၊ တေလဵင်ႉမူ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း တေၽုၵ်ႇသေမဵဝ်းမဵဝ်း တေႁဵတ်းသေမဵဝ်းမဵဝ်းၸိုင် တေမီးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ။ ဢၼ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတင်း ၵၢမ်ႇမႃႉလႄႈ ဢၼ်ၺႃးလွၵ်ႇ လႅၼ် ထုၵ်ႇၶၢႆၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ပေႃးၼၼ် ၶဝ်သမ်ႉ တေမၼ်ႈၸႂ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးလႆႈငိုၼ်းမႃးၵွၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽဝၶဝ် လီၶိုၼ်ႈလႆႈယူႇႁႃႉ ပေႃးၶဝ် ဢမ်ႇမီး ႁႅင်းၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်။ ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၸိုင် ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈၸွႆႈထတ်းပၼ်ပႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ။

ပေႃးၶဝ်ဝႃႈ ဢၢၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼၼ်တႄႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်တၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်မႃး တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၶဝ် မီးၵႃႈႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈ ၼႃးႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈတူၺ်းပႃးၵူႈၾၢႆႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေပူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈၽဝၶဝ်မီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်း တီႈလီ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းႁဝ်း သုၵ်ႉသၵ်ႉဢိူဝ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ဢိူဝ်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်းယူႇႁႃႉ ႁဝ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇမႃး ဝူၼ်ႉတူၺ်းတီႈႁၢႆႉသုတ်း ၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း ပေႃးယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ႁဝ်းၸင်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁဵတ်းဢီႇသင်လႆႈ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်ၼႆၵေႃႈ ၶူဝ်းသူၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈမႃး လူဝ်ႇလႆႈၼႅတ်ႈၶၢႆဢဝ်ဝႆႉငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႄႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမေႃၸတ်းၵၢၼ် ၶဝ်တေၸတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ယူႇတီႈ ငဝ်းလၢႆးတီႈမၼ်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႆ ၶဝ်တေ လႆႈမေႃၸတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တီႈလႆႈမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉမၼ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်တေလိူၵ်ႈသိုဝ်ႉ တီႈဢၼ်မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၵူၺ်းႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉဝႃႈ ၶႃႈလပ်းသိင်ႇၽိတ်း၊ ၶႃႈဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ၶႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းသင် တၼ် တိၵ်းယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸႂ်ႈတႄႉယူႇႁႃႉ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေဝူၼ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းတေထွမ်ႇသဵင်ၶဝ် တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဝူၼ်ႉယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၵႂႃႇထိုင် ပၼ်ႁႃပႆႇပဵၼ်မႃး ဝူၼ်ႉၵႂႃႇထႃႈဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢဝ်မိူဝ်းႁဵတ်း သိုၵ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၶဝ်ဝႆႉထႃႈယဝ်ႉ။

မၢင်လွင်ႈ ပႆႇထိုင်ၵေႃႈ ပႆႇလူဝ်ႇဝူၼ်ႉၼႄႇ ဝူၼ်ႉဢဝ်တီႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ငိုၼ်းတေၶဝ်ႈၼမ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး တီႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ၶႄးတေဢမ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉမူတ်းယူဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပွႆႇဝၢင်းဝႆႉၽွင်ႈ လွင်ႈတီႈပႆႇပဵၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႃတူၺ်းၶေႃႈလီၶိုၼ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ်။ ပေႃးတေၶႂ်ႈတႄႇ တီႈဢၼ်ၸႃႉမၼ်းၼႆ တေဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်လီၶဝ်မီးဢီႈသင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ဢၢပ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈငိုၼ်းမႃးၼႆႉ မီးဢီႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ တေလၢတ်ႈ တီႈႁိူၼ်းၶႃႈမီးတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ၊ မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး။ မၢင်ၵေႃႉ တီႈႁိူၼ်းၶႃႈ မီးတီႈလိၼ်ၵႂၢင်ႈဝႆႉ ၶႃႈၶဝ်မီး တူဝ်ထူပ်းလဵင်ႉမူ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် တေလဵင်ႉမူလႆႈထႅင်ႈ လဵင်ႉၽၢၵ်ႇၵေႃႈလႆႈ ၶဝ်လူဝ်ႇႁႃယိူဝ်ႇမၼ်းၵူၺ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမႃးသေ မီးငိုၼ်းၵဵပ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈတီႈၶဝ် လူဝ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ် တီႈဢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ၼႂ်းတိၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶိုၼ်း။ ၶဝ်ႈလူး ၸွင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် သင်ဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ၶၢတ်ႇပၼ်ၼႃးပိူၼ်ႈႁဵတ်းလႄႈ လႆႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႃႈၶၢတ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်မီးၼႃးဝႆႉ မဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆႉ။ မၼ်းဢမ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉပႅတ်ႈတင်း 100 % ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၼ်းၵေႃႈ မီးၶေႃႈလီယူႇ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁဵတ်းလႆႈယူႇ။

မၢင်ၵေႃႉ ၶဝ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶႃႈမေႃႁုင်လဝ်ႈဢိူဝ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇပဵၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၶွပ်ႈ ၶူပ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵေႃႉလႄႈၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႃၽိုၼ်း၊ ၽၵ်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶၢႆ။ မၢင်ၵေႃႉ ႁဵတ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႈၼဝ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်ၵွၼ်ႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ၵိၼ်ၸၢင်ႈၸွမ်းဝၼ်း၊ မၢင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၽၵ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶၢႆၸွမ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၼ်ႁႃ ၼႃႈႁိူၼ်းမီးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉၵိူၼ်ႉ ၽူဝ်လႄႈမေး။ မေးၵေႃႈ သမ်ႉတေၸႂ်ၵိူၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၵေႃႈ ၼႃႈတႃၽူဝ်၊ ၽူဝ်ၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈယၢပ်ႇ။ ၵဝ်ဝႃႈမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထွမ်ႇ ၵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵိူၼ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းဢီႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းပၼ် ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်သရေႇလူင်ႁႃႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ တေယူႇႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇၵူၺ်း ယဝ်ႉႁႃႉ တွင်ႉၶဝ်လူး ဢမ်ႇတွင်ႉမႆႈသင်ႁႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ဢၼ်လီမၼ်းႁႃႉ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ ၶဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၽူဝ်ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇၼၼ် တေပႅတ်ႈမၼ်းၼႄႇ။ ပေႃးဢမ်ႇပႅတ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်တေလႆႈလုၵ်ႉႈႁဵတ်းဢီႈသင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽုၵ်ႇၽၵ်း၊ လဵင်ႉၵႆႇပဵတ်းသေ ၶၢႆၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ၶဝ်ပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼႆ ၶဝ်လူဝ်ႇလုၵ်ႉႁဵတ်းတၢင်ႇဢၼ် တႅၼ်းတီႈၶဝ်တေၵႂႃႇပႂ်ႉ ၽူဝ်ၶဝ်ယူဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈ တေလဵင်ႉၵႆႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ယႃႇပေဝႆႉၸႂ်ၵိူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ ၶႃႈၸႂ်လမ်မၼ်း ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈ ၶႂ်ႈပွႆႇပႅတ်ႈတူဝ်ၸႂ် ၶႃႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃးတွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလုမ်းလႃး မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽူဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လီၵေႃႈ ၵႃႈယဝ်ႉမၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈတၢႆလၢႆ ၶႂ်ႈလူႉလူႉ ဢမ်ႇလုမ်းလႃးယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈ တၢႆတႄႉဢိူဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ။

မိူၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇလုမ်းလႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢဝ်သရေႇၽူဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်မႃးၵေႃႈ သ ရေႇမၼ်းလူး ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဝၢင်းၽႅၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး မၢင်ပွၵ်ႈမႃး လူင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်း တီႈဢမ်ႇႁူႉသင်။ ၵတ်းၵႃႈၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေႁူဝ်ၶႆႈထႅင်ႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉလူႉ။ ၽႂ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၵိူၼ်ႉၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေတုၵ်ႉၶ ထူၼ်ႈယဝ်ႉ။

လိုၼ်းသုတ်း ၵၢမ်ႇလီမီးပီႈမီးၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ႁွင်ႉႁႃ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် မႃးလႄႈ ၵႃႈၸရိတ်ႈတၢင်းၵေႃႈ တေပၼ်ၵၢၼ် ငၢၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ ယူႇတီႈမိူင်းႁဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း လဵင်ႉမူ။ ဢႃႉ …. ပဵၼ်ႇလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ ပေႃးလဵင်ႉဝူဝ်းတႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၼမ် ဝူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸရိတ်ႈၼမ်။ လိုၼ်းမႃး ပဵၼ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးယဝ်ႉ။

ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်တေပႂ်ႉငိုၼ်းၶဝ်ႈ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇလႆႈ ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈ တူၺ်းၵူၼ်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းၵိၼ်ၶဝ်မီးလၢႆၵေႃႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇမီးလၢႆတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇလႆႈႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈလႆႈ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇႁႃလႆႈၼႆၵေႃႈ တေႁဵတ်းဢီႈသင် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ မိူၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ မီးလၢႆၸိူဝ်း မၢင်မဵဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမႃးမႄးတၢင်းဝူၼ်ႉၶဝ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်တီႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ ပၼ်ႁႃၼမ်လၢႆ။ ၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႅင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇၶတ်း ၸႂ်ႁႅင်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယူႇဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇၵုမ်ႇၵိၼ်လႆႈ ပေႃးမိူၼ်ၼၼ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်။

မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဝႆႉၸႂ်ထဝ်ႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸဝ်ႉ မီးလၢၼ်ၸဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ပၼ်ႇတူင်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင် လဵင်ႉလၢၼ်ဢိူဝ်ႈ ပေႃးထၢမ်ဝႃႈ ဢႃယုၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ယင်းလဵၵ်ႉလိူဝ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။

ပေႃးမိူၼ်ၼၼ် ၾၢင်ႁၢင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ဝႃႈ ပႂ်ႉၵိၼ်လုၵ်ႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး ႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈသေ ႁဵတ်းဢမ်ႇပေႉ မဵဝ်းၼၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉဝႃႈ မီးတၢင်းလင်ပႂ်ႉၵိၼ်ဝႆႉယူႇၼႆ လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ် တေၼၵ်းၸႂ် တၢၼ်ႇႁိုဝ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ႁႃၶေႃႈလီၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁႂ်ႈႁၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇမီးတီႈပိုတ်ႇဢူၵ်းပိုတ်ႇၸႂ်ၽွင်ႈ။ ယႃႇပေ ၼႅတ်ႈတႅပ်းတတ်း မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းမိူၼ်ၼႆ ႁဝ်းယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇ (ဢႃးၵူဝ်း) တၢင်ႇၵေႃႉသေ မႃးၸွႆႈႁဝ်းပူၼ်ႉ။ ၵူႈၵေႃႉ မၼ်းၵေႃႈမီးပၼ်ႁႃ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸွႆႈၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းတူဝ်ႈတၼ်း ယဝ်ႉၼႄႇ တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉၽဝ လိူဝ်ဝႃႈ တေဢဝ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်မႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် ၵၢၼ်တေတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇ တီႈသုတ်း ႁဝ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႄႉယဝ်ႉႁႃႉ တွၼ်ႈတႃႇတေထႅမ်ပၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ။

ပေႃးပႆႇဢုပ်ႇၵၼ်လူင်ႉလႅင်းလီၼႆ ယႃႇပေၽုမ်ႈတႅပ်းတတ်းဢဝ်ၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်လီယူဝ်ႉ။ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၼ် ၽွင်ႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈၶဝ်ဝူၼ်ႉလွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၸွတ်ႇၸေးဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မႃးၼင်ႈၵႄႈၶိုၼ်း တင်းလင်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉ ၶႃႈၶႂ်ႈပႅတ်ႈၶႂ်ႈယၢၼ်မၼ်းၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ ပေႃးၾၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၶႂ်ႈယၢၼ် သမ်ႉမႃးႁႃလိူင်ႈဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးသေပွၵ်ႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ထိုင်ၶိင်ႇထိုင်ယၢမ်းယဝ်ႉ ၵႃႈလႆႈၵႄႈၵႂႃႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈဝႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးတူၵ်းၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႈမီး ပေႃးမိူၼ်ၼၼ် ၽႂ်တေႁတ်းမႃးတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းထႅင်ႈ။ လုၵ်ႈၵေႃႈ ယူႇၸွမ်းမႄႈ၊ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ၵေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈၵိၼ်ယူႇၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ သမ်ႉမႃးမႆႈၸႂ်ထႅင်ႈ ၽူဝ်ဢၼ် ၶဝ်ပႅတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေပေႃႇမႃးထႅင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလွမ်ၵူဝ်ယူႇ။ ဢၼ် ၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ပဵၼ်တင်းမႆႈလူင်။

ဢဝ်လုၵ်ႈ ၵႂႃႇပွႆးႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတမ်းၸႂ် ၵူဝ်မၼ်းၵႂႃႇႁႃလိူင်ႈ လုၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႆႈၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇမေႃဝႆႉ သဵင်ႈသဵင်ႈၵၢၼ်သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉႁႄႉတူဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်း သိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈ 3 ထႅင်ႈၶႃႈ ……………..

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း