Thursday, May 30, 2024

ၶႄႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်

Must read

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ – လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးၵိုတ်းၶၢင်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈမိူင်းလႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ယဵၼ်ငႅဝ်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: Strong Together – Mongla/ ရူတ်ႉၵႃး သိတ်ႇယႃႈယႃၶႃႈမူင်ႈမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး (NDAA) ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းလႃး ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃးဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးတႄႇၵူၼ်းၶၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ။ ၶႄႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပႆႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်းမိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈမႃးၵႃႉၶၢႆၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ – ယူး၊ ၽႃႈႁူမ်ႈ၊ သၢတ်ႇ၊ မေႃႈဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၶၢႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းလႃးၼႆႉၶူဝ်းၶွင် ၽၵ်းၶဵဝ် ၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶၢႆသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းမႃးၶၢႆၼမ်။ ပေႃးမီးၵူၼ်းလႄႇၵၢတ်ႇ ႁွင်ႉၸွမ်းၵူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဝၢႆႇတူၺ်းလူးၵွၼ်ႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မီး ၵူၼ်းၶႄႇၼမ် လႆႈၶၢႆတေႃႇၶဝ် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈၶၢႆတေႃႇၽႂ်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ် တေမႃးပိုတ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၶၢတ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁႅမ်း၊ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃး၊ ပိုတ်ႇပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း၊ မႃးၶၢတ်ႈဢွင်ႈတီႈ ႁႃလုၵ်ႈၼွင်ႉသေ လဵင်ႉမူ/ပဵတ်း/ၵႆႇ၊ ႁဵတ်းသူၼ်၊ မႃးၶၢတ်ႈႁွင်ႈသဝ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးၶၢတ်ႇယူႇသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ၶၢႆတေႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ် မိူဝ်းႁုင်လဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်။

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေႃႈလဵဝ် ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းတင်းၼမ်။ ႁွင်ႈသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢမ်း။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၼမ်။ ထုၵ်ႇလူတ်းငိုၼ်းလိူၼ်ၵေႃႈၼမ်။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈဝၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း – သိူဝ်လိုဝ်းလႄႈ မိူင်းယုတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလီၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း