Thursday, April 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵူတ့်ၶၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၶၢၼ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵူတ့်ၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁေႃႈၵႃးသိုၵ်းၶဝ်မႃး မွၵ်ႈ 10 လမ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ၸင်ႇၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်ႇတၢင်းဢေႃႈ ။ ၵႃးတႃႇလမ်းၼိုင်ႈတႄ့ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇလေႃႉမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ တေလုၵ့်တၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီမႃးဢေႃႈၼၼ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းတပ့်သိုၵ်းၶၢင် KIA သေတႃႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈ မၼ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းတင်ႈတပ့်သိုၵ်းၶၢင် ( KIA ) 62 ပီ ၼၼ့်ၵေႃႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် KIO/KIA ဢႅၼ်ႇပၢင်ႇလႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တေမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့ တႃႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ့်။

တပ့်သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆ့ ပဵၼ်တပ့်သိုၵ်းဢၼ် ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ့်တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း