Tuesday, March 21, 2023

မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး)တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ပိၼ်ႈတူၵ်း ၶႃႁၢၵ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 4 ပူၼ်ႉမႃး တီႈပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈဝၢၼ်ႈယေႇၵၼၢႆႇ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်းတလ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး) တၢင်ႇထီးထၢတ်ႇ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းသၢႆ ၽွင်းထိုင်ၵၢင်တၢင်းဢဝ်လေႃႉၽႅၼ်ပိၼ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၵ်းလူင်းမႃးၶႃႁၢၵ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ႁၢမ်တူဝ်မႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၽိူဝ်ႇပေႃႉထၢတ်ႇမၢၼ်ႇ(ဢဵၵ်ႉသရေး)တူၺ်း ႁဵတ်မႅၼ်ႈၶႃမုၼ်ၸဝ်ႈႁၢၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇသူင်ႇႁူင်းယႃ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶႃႁၢၵ်းၼၼ်ႉၸဵပ်းသႅပ်ႇတီႈလႂ်ထႅင်ႈတႄႉ ၶႃႈၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈထတ်းတူၺ်းလီလီ” – ဝႃႈၼႆ။

မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼႆႉ ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိူဝ်းယမ်ဝႆႈသႃ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈ ယေႇၵၼၢႆႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး(သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၶဝ်ဢေႃႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ” -ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်းတလ ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၵွင်ႈတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းပၢင်းတလ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူင်ႇၼမ်၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵင်ႉဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီးၵေႃႈမီးၼမ်။ ၸိူဝ်းၶဝ် တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်းတလ ဢၼ်ၺႃးၽဝ် ၺႃးယႃႉ မီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း