Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢင်းသင်ႇၶႃႇမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့် လွတ်ႈ ႁေႃးဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်ၼႂ်းတပ့်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၢင်းသင်ႇၶႃႇ လွတ်ႈႁေႃးဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်ၼႂ်းတပ့် ပတ်းပိုၼ့် မိူင်းတႆး။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 26/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၢင်းသင်ႇၶႃႇႁႂ်ႈလွတ်ႈႁေႃးဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်ၼႂ်းတပ့်ပတ်းပိုၼ့် ၸိုင်ႈတႆး ။

- Subscription -

သင်ႇၶႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ၸႂ်ႈယဝ်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢင်းႁႂ်ႈၵႂႃႇလွတ်ႈႁေႃး ၵႃႇထႃႇဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်ၼႆဢေႃႈ။ ၶဝ်တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သင်လူင်လၢင်တႄ့ ဢမ်ႇႁူႉ ။ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ့်မႃးတႄ့ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈသင်တေ့တေ့ ၶဝ်ဢမ်ႇပၢင်းပႃး မုၼ်ၸဝ်ႈတႆးလူင် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ မႃးပၢင်းၵႂႃႇႁေႃးပၼ်ၼႆဝႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝဵင်းဢၼ်မီး ဝတ့်ၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ့် ၵႆ့မီးပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းသဵင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ 7 ဝၼ်း 7 ၶိုၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈမိူင်းတူၼ် ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆ့ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတင်ႈတပ့် ဝၼ်းတပ့်သိုၵ်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တႄ့ ဢမ်ႇသူႈပၢင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈလွတ်ႈႁေႃးသုတ်ႇမုၼ်းၶႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈၼႆ့သမ့် ယိၼ်းဝႃႈ မုၼ်ၸဝ်ႈမၢင်ဝတ့် လႆႈၵႂႃႇ လွတ်ႈႁေႃးပၼ်ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်ၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမႃးၼႆ့ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈ ပၢႆႈၽေးဢၼ်ႇၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်။ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ။ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွင်ႇမၢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ့် မိူဝ်ႈၸမ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႆ့လွတ်ႈႁေႃး ထမ်ႇမၸၵျႃႇလႂ် ပရိၵ်ႈလူင်ၶဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ-  “ တၢင်းႁဝ်းၼႆ့တႄ့ မုၼ်ၸဝ်ႈမၢၼ်ႈလိူင်ႇၼႃႇလႄႇ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး သူႈပၢင်းႁဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းတပ့်ၶႃႈ။ ၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈႁူႉၸွမ်း ၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ် ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵွၼ်ႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႂ်းတပ့်ၶဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ ၵဵင်းတွင်းတူၼ်ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈႁေႃး ၼႆ့တႄ့ 1 . လႅပ်ႈတေမီးၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေတီႈတီႈ 2. လွင်ႈႁဵတ်းၼႄဝႃႈ ၶဝ်ဢွင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၵ့်တွၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023။ 3 . ၵွပ်ႈၵူဝ်လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းသေလွင်ႈသေပိူင် ၸိူဝ်းၼႆ့။ ပေႃးဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႄ့  တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၶဝ် တေဢမ်ႇ ၸီ့သင်ႇလူင်းမႃးႁဵတ်းၸိူင့်ၼႆၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း