Sunday, June 16, 2024

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ)

Must read

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၽူႈၸၢႆး တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆး ငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း။

ၼၢင်းႁၢၼ်မိူင်းလႃး
Photo by – SHAN/ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၼႂ်းဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ၸိုင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ် သိုၵ်း ပၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉလူင် (ႁူၺ်ႈလူင်) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး တေလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၽိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၵူႈၵေႃႉ တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼမ်ႉလူင်။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်းတႄႉ တေမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းဢၼ်တေၵႂႃႇၽိုၵ်ႉၽွၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ တေပႃးထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ၵုမ်းၵမ်ၸိုင် လွင်ႈသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆႉ တေလႆႈမေႃၵၼ်ဝႆႉ ၵူႈၵေႃႉ။

“ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ယူႇၼႂ်းမိူင်းလႃးၸိုင် တေဢမ်ႇလွတ်ႈသေၵေႃႉ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ။ ပေႃး ဢႃယု 50 ပီၶိုၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်သေ သိုၵ်းၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ မီးငဝ်း လၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမႃးၸိုင် တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၶိုၼ်းၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉပၼ် ၸိူဝ်းၵူၼ်းၵဝ်ႇ/ ၵူၼ်းမႂ်ႇၶိုၼ်း တီႈ တပ်ႉမၢႆ 806 တိုၵ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 60 လၵ်းပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉၶွင် ၶႅၼ်ႈမိူင်းလၢဝ်း။ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း