Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  တိုၼ်ႇပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢတ့်တေႃႇယႃႇ တီႈမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ ၽူင့်ပၢႆႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁေ ဝႃႈ တေထွၼ်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃ့ ၶဝ်ဢမ်ႇထွၼ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸိူင့်ၼႆယဝ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆ့ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄ့ ပၢႆၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၶဝ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇၶႃႈယဝ့်။ ၵူၼ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆ့တႄ့ တိုၵ့်လႆႈပၢႆၶမ်ႈဝႃးၼႆ့ၵေႃႈမီး ပၢင်တိုၵ်းတႄ့ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆ့ၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းလူဝ်ႇပၢႆႈ သွၼ်ႈယူႇလႆႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ့် ၵမ်ႈၼမ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဝႆ့ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီး ရူတ့်ၵႃး ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ။တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆ့ၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈလႆႈၵေႃႈပၢႆႈထႃႈသေ ၸိူဝ်းပႆႇမီးရူတ့်ၵႃးတေႃ့သူင်ႇသေပႆႇၸၢင်ႈပၢႆႈၼၼ့်ၵေႃႈ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းမီးၼမ်ဝႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ့် ယွၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႇယီၵေႃး လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆ့ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း