Monday, May 20, 2024

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 4 ၵေႃႉ

Must read

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ   ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸယၢတ်ႉၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းလူ့တၢႆယွၼ့်ၵႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလူ့တၢႆ ( သူၺ်ႇလွႆၶေႃ )

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢေႃႈ ၶဝ်လုၵ့်တီႈလွႆၶေႃသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်း  ၵၢၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈမေႃႇသျီးၼႆဝႃႈၼၼ့်။ၵူၼ်းၸၢႆးလၢႆလၢႆ 6 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်ဢမ်ႇတၢႆသေၵိုတ်းဝႆ့ သွင်ၵေႃႉ။  ၼၼ့်တႄ့တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းၶႃၸိူဝ်းၼႆ့ လႄႈတိၼ်ၶၢတ်ႇမိုဝ်းၶၢတ်ႇၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ထိုင်သၢႆၸႂ် ။    ၵူၺ်းၼႃႇ ၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့ ပဵၼ်ပုတ်းပဵၼ်ပွတ်းပေႃးလႆႈၸွမ်းႁႃ ၵဵပ်းဢဝ်ဢေႃႈ ။ ဢၼ်ႁၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၸိူင့်ၼႆတႄ့ လႅပ်ႈယဵပ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်မႃးၾင်ဝႆ့ၵၢင်တၢင်းၼေႈ။မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇမိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းတၢႆ ႁူဝ်ၵႃးၶဝ်ယွၵ်းယွႆလူင်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃးဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ့် မီးၵူၼ်းၸၢႆး 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉသေ လူ့တၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၸူဝ်းမူဝ်း ၊ ၵူဝ်ႇထုၼ်းမိၼ်းလၢတ့် ၊ ၵူဝ်ႇၸဵင်ႇမိၼ်း တူဝ်တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄ့ တိုၵ့်ၸွပ်ႇထၢမ်ဝႆ့ယူႇဝႃႈၼႆ။ 

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇလွႆၵေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ၼႆၼၼ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇတႃႇသေႇလႄႈ လၢမ်းယၢပ်ႇဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ် လႆႈတႄ့ တၢင်းဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ့် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇမႃးၶႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈဝႆ့ သဵၼ်ႈ တၢင်းဢၼ်ၼၼ့်ဢၼ်ၼႆ့ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ။ လီၵူဝ် မိူၼ်ၸိူင့်ၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းလူ့တၢႆယွၼ့်ၵႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလူ့တၢႆ ( သူၺ်ႇလွႆၶေႃ )

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လိူင်ႇၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်း ဢႃယု 45 ပီ လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢႃယု 17 ပီ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူ့တၢႆထင်တီႈ တီႈတၢင်းၽႄ ၼမ်ႉဢီႇဝႃႉ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း