Saturday, May 25, 2024

RCSS ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ။

Photo by – Alex KL / ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵႅဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပီၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢေးဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သၢမ် ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၶူဝ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း PPST  မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းရၶႅင်ႇ ALP, လႃးႁူႇ LDU,ပဢူဝ်း  PNLO, သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ABSDF လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ MNSP ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Alex KL / ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA

“ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မွၵ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမႃး။ မွၵ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇမႃး ၵေႃႈ မီးယူႇ။ လုမ်း ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မႃးယူႇ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇပူၼ်ႉမႃး 3 ပီ ၵွၼ်ႇ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉတႄႉ  ဢမ်ႇပေႃး ၼမ်ပဵင်းတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ဢၼ်လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ် မႃးပီ ၼႆႉတႄႉ   ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေမႃး ၵူၺ်း။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပီၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ဝၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း ပႆႇပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ် တေ လႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းဢိတ်ႈၼိုင်းယူႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈ။

Photo by – Alex KL / ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ တီႈ ၸမ်/ ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး။ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ မီးပၢင်လဝ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်လႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမႃး တေမီးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း