Sunday, July 21, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:15 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႉၵေႃႇ ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ (မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းပွႆး(လေႇလၢၼ်ႇ) ၶဵင်ႇၵၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမူ ။ တၢင်းၶဝ်ႈၽၵ်းတူၼၼ်ႉ မီးပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတင်းၼမ်။ မၢၵ်ႇ ၼႆႉ သမ်ႉတႅၵ်ႇတီႈၵိင်ႇၽႄသဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႉၵေႃႇ သီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇဢၼ်မႃး ႁၢင်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:50 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ သဵင်လင်ႁႅင်းလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉလႆႈ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇ/ လူင် ၼႂ်း မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ပႂ်ႉၸွမ်း ၼႂ်း ၵိဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း