Thursday, April 18, 2024

ၸၢဝ်းလီႇသူႇ 70 ပၢႆ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

Must read

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလီႇသူႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး တွၼ်ႈၶူဝ်းၾၢၵ်ႇ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးမီး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢဝ်းလီႇသူႇ တွၼ်ႈၶွင်ၾၢၵ်ႇၸူး ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈ 24/1/2023

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တပ်ႉၸၵၶ 17 လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလီႇသူႇ တေဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃးယူႇသေႇသေႇ။ ပီၼႆႉၵေႃႈမႃး တွၼ်ႈပႃးၶဝ်ႈပုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးၼႄတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈထုင်းပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးတူၵ်းသူးပႃး တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇလီႇသူႇၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလီႇသူႇ ဢၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃးလႄႈ တူၵ်းသူး တႃႇပွင်ပဵၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉ တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ဝၢၼ်ႈၵျွင်းထမ်း 3 လၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမၢၵ်ႇ 9 လၵ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ။

ၸၢဝ်းလီႇသူႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢဝ်းလီႇသူႇ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈ 24/1/2023

“ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇၶဝ်မီး ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸွမ်းလွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၶဝ်သၢင်ႈတႄႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပဢူဝ်းလႄႈ လီႇသူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တႃႇမိူဝ်းၼႃး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်း”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/1/2023 ဝၼ်းသဝ် (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ) ၸိုင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇလီႇသူႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇလီႇသူႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တီႈႁူင်းႁေႃး ဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းတႆး၊ ပဢူးလႄႈ လီႇသူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း