Wednesday, December 6, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇ 5 တၢႆ 2

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈလွင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢွင်ႈတီႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈ 567 ပွၵ်ႉ 5 ၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း 567 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၽၢႆႉ ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်း ၶိုၼ်ႈလႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်။ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

“ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃးတင်းပီယဝ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ် ဢူးမွင်ႇၵျီး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶႄႇ (ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ) ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈပီပၢႆမိူၼ် ၵၼ်။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႉသမ်ႉ မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃႇ၊ ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး မီး 4 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉၵူၺ်း။ တင်းမူတ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်ဢူးမွင်ႇၵျီး။ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇ လႅၼ်ႈမၼ်းတႄႉ ၵိုၼ်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်ႈၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း၊ ၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉႁၢႆမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ ၽူဝ်မေးၵႆႉၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃး ၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပႅတ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးမႃးၼမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း