Friday, February 23, 2024

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈထႆး ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၸတ်းၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်လၢႆႇလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶျလိူမ်ၽွၼ်း သီသဝတ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈထႆးဢုပ်ႇၵၼ်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ထႆး-မၢၼ်ႈ 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 8 တီႈဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး ဝၼ်းတီႈ 20 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈတိုၵ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းပႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းထႆး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တမ်းလွၵ်းပိူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇလဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိူင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်း 4-5 မိူင်းဢၼ်လဵၼ်ႈၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း