Tuesday, September 26, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 ထိုင် မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄ ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ။

- Subscription -
Photo : ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ- ၶူဝ်လဵင်းလီ

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၼႂ်ႁေ မိူဝ်ႈၼႆ့ႁေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ တူၺ်းတႄ့ ယိုဝ်းယူႇၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၺ်းဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတိူဝ့်သႂ်ႇ ႁႆႈသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိူဝ့်မၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ ၶဝ်ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ပၢင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈလဵၼ်းလီ ပုၼ့်ဢေႃႈၼၼ့်” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် လႆႈၶၢႆ့ၵႂႃႇယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး၊ ဢွၼ်ၵၼ် လႆႈၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ပၢင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ လႆႈၵူဝ်ဢေႃႈ။ႁိုဝ်တေႁတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁႆႈယဝ့်ၶႃႈလႃႇ။ၵူဝ်မၢၵ်ႇၵွင်မႃးတိူဝ့်သႂ်ႇႁဝ်းဢေႃႈ။ၵမ်းၼႆ့တႄ့ ၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ယၢပ်ႇယဝ့်ၶႃႈ။ၶဝ်ယိုဝ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူ့ ယိုဝ်းလူင်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်။ၶဝ် ယိုဝ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈႁႃ့ၵေႃႈဢမ်ႇႁူ့။မိူၼ် ယိုဝ်းလွၵ်ႇႁဝ်း ႁႂ်ႈယႃႇႁတ်းယူႇၼၼ့်ၼေႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့ သိုၵ်း PNO လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2023 တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်းႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းဢဝ် ပီႊယႃႊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵိၼ်လၢႆၵေႃႈမီး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း