Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်း ယိုတ်းပီႊယႃႊၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ့် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လွင်း-ဢွင်ႇပၢၼ်းႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ ပီႊယႃႊဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉ  35 လင်း   ။

လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၼႃႇ။မၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ ၼွင်တယႃး(နောင်တရား) ၼၼ့်ဢေႃႈ ႁိုတ်းတၢပ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၵႃးသေ ဢဝ်ပီႊယႃႊ ဢၼ်ပႃးမႃးၼိူဝ်ၵႃးၼၼ့် ၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်းဢေႃႈ။ၵဵၵ်ႉၼႆ့ ၵႃးၽႂ်လတ်းမႃးၵေႃႈ ၸႂ့်ၸဝ်ႈၵႃးလူင်းသေ ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ဢေႃႈ။ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁေ ၵဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းပၼ် ပီႊယႃႊ 34 လင်းယူႇ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆပႅတ်ႈလင်းၼိုင်ႈႁေယဝ်ႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈ တပ်ႉမ 55 လႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO/PNA ၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶႃႈၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းပၢႆးဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မႃးတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းပၢင်လွင်းၼႆ့ မီးလၢႆပီယဝ့်။တေႃႈၼင်ႇႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးတႃႇသေၵေႃႈ ယင်းထၢမ်ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းယူႇၼေႈ။ပေႃးထိုင်တီႈၵဵၵ်ႉၶဝ်ၼႆ့ တႄ့ မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ့ယဝ့် ႁိုင်ဝႃႈႁိုင်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းမႃး ထင်သဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး မၢႆၾၢင်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)၊ ဝႂ်သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း