Tuesday, June 25, 2024

ၵႃး- ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -
Photo : ပါရမီလှုမှုကူညီရေးအသင်း- ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵႃး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တၢႆ 1

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃႇရမီႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶၢဝ်းၼၼ့် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ မႃးဢေႃႈၼၼ့်။ၶဝ်ၽႃႇၵၼ်ၾၢႆႇၶႂႃတၢင်းဢေႃႈ ၵမ်ၼမ်တႄ့ဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈၽိတ်းၼႆဝႃႇ။ ၽႃႇသႂ်ႇႁူဝ်ၵႃးၼၼ့်သေ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄ့ တၢႆၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႆ့ဢေႃႈ။ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄ့ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ” -ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ဢႃႇယု 30 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ့်ႁွႆ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း 105 လၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယု ၸႄႊဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းသႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယု 50 ပီ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈတၢႆ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆ့ တီႈႁူင်းယႃလူင်မူႇၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃႇရမီႇမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ႁေႃႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉပိူင်ႁေႃႈရူတ့်လီလီ ၵႆ့ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်  ထိုင်လူ့တၢႆဢေႃႈ။ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄ့ တေႁေႃႈၵႃး ႁေႃႈရူတ့်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၵႂႃႇမႃးဢေႃႈ တေလႆႈလွတ်ႈၽေး” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇလီႇပႃႇ ပုင်ႈၽႃႇသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉတီႈၼႃႈယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ၵူၺ်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 20 ပၢႆ ၺႃးၵႃးၶိုတ်ႈသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ။ ၸဝ်ႈၵႃးဢၢၼ်းပၢႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉလႆႈၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ရူတ့်ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းလူ့တၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼိုင်ႈပီလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 20 ဝၼ်းၼႆ့ တိုၼ်းမီးၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း