Saturday, December 2, 2023

ၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၵ်ႉၶမ်းလႄႈငိုၼ်းလႆႈၵႂႃႇ 300 သႅၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “လၢဝ်ၶမ်း” တီႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၸၼ်ႉ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းတင်းငိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်တေမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆႉ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ “လၢဝ်ၶမ်း” တီႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 17/1/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်မႃးလၵ်ႉၶမ်း ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ လႆႈၵႂႃႇသၢႆၶေႃး 7-8 သဵၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးငိုၼ်းသေ တင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 290 သႅၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉႁၼ် ထဝ်ႈယိင်း 2 ၵေႃႉ သႂ်ႇမူၵ်ႇႁူဝ်ဢုၼ်ႇ (မၢၵ်ႇႁူဝ်ဢုၼ်ႇ)၊ သိူဝ်ႈၼႃ တင်းသွင်ၵေႃႉသေ ႁဵတ်းမိူၼ် ၵူၼ်းတေသိုဝ်ႉ ၶမ်း ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ။

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢုပ်ႇၵူၼ်းၶၢႆၶမ်းတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၶမ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႈမၢၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းဢၼ်ဝၢင်းဝႆႉ ၼိူဝ်တိူၵ်ႈမၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေဢဝ်သႂ်ႇထူင်မၼ်းၵႂႃႇ ။

လွင်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈပႆႇၸွမ်းသွၵ်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း မိုဝ်းသွင် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်သႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၾူၼ်း ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ၊ လၵ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း