Wednesday, December 6, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ 

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 7000 ပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃးမွၵ်ႈ 140 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးမႃးဢမ်ႇတဵမ် 20 ။

မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 4/1/2023  ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လွတ်ႈမႃး 48 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့်တေႃ့တႄ့ပႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။

- Subscription -
သြႃႇမ မီႇသေႃး ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးတီႉၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵဵင်းတုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ့်ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 48 ၵေႃ့။  ၼႂ်းၼၼ့် ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆ တေႃ့တႄ့ပႃး မေႃသွၼ် မမီႇသေႃးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၼႃႇ။   လိူဝ်ၼၼ့် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်းတၢင်ႇဢၼ်တၢင်ႇလွင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်တူင့်ၼိုင်ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸၢႆးငႄႇ လႄႈ တၢင်ႇၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 ပီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း 48 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆး 43 ၵေႃ့ လႄႈ ၵူၼ်းယိင်း 5 ၵေႃ့ ၊ မေႃသွၼ်ၼၢင်းမီႇသေႃး( ဢမ်ႇၼၼ်) ၼၢင်းသျႄးလႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တိၺွပ်းလူၺ်ႈမတ့်တႃ 505 (ၵ) ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းလူၺ်ႈမတ့်တႃ 505 (ၵ) မီးတင်းၼမ်သေတႃ့ ဢၼ်ပွႆႇလွတ်ႈမႃး တိုၵ့်ႁႃမီးၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇလွတ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်ဢွၵ်ႇမႃးၼႆ့ ပႃးၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈ  17 ၵေႃ့ ဢၼ်တိၺွပ်းမႃး တင်း မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊မိူင်းယွင်း၊မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼၼ့်။ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈ လၵ့်ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းလႂ် ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့လႂ် ၵူၼ်းၵႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႆယဝ့်။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇလွတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 24 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 10 ၵေႃ့။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ  လွတ်ႈဢွၵ်ႈမႃး 101 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 18 ၵေႃ့။ၼႂ်း 101 ၵေႃ့ၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆး 74 ၵေႃ့ ၵူၼ်းယိင်း 27 ၵေႃ့။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵူႈတီႈတီႈ တႃႇပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 ပီ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မီး ႁူဝ်ၼပ့် မီး 7012 ၵေႃ့  ၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း